onderwijs

 

Met onder meer de volgende branches
Indicatief aantal
Kinderopvang en gastouders 8.650
Peuterspeelzalen  1.300
Basisonderwijs  6.800
Speciaal basisonderwijs  700
Voortgezet onderwijs: scholengemeenschappen  1.100
Voortgezet onderwijs: HAVO en VWO  150
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO)  400
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en educatie  1.250
Regionale opleidingscentra (ROC's)  110
Niet universitair hoger onderwijs (HBO)  350
Universitair hoger onderwijs (faculteiten)  300
Zeil- en surfscholen  175
Overig sport- en recreatieonderwijs  5.600
Dansscholen  1.150
Overige kunstzinnige vorming van amateurs  4.600
Auto- en motorrijscholen  5.800
Afstandsonderwijs  150
Bedrijfsopleiding en -training  13.250
Studiebegeleiding, e.d.  6.750
Beschikbare gegevens
 • - Volledig vestigingsadres
 • - Volledig correspondentie adres
 • - Indicatie hoofdkantoor / filiaal
 • - Telefoonnummer
 • - Website adres
 • - Naam contactpersoon
 • - Functie contactpersoon (DMU)
 • - Werknemersklasse
 • - Indicatie kantoorpersoneel / productie personeel
 • - Aantal geautomatiseerde werkplekken
 • - Branchecode
 • - Rechtsvorm
 • - Nummer Kamer van Koophandel
 • - Provincie
 • - Specifieke gegevens voor diverse groepen
Selectiemogelijkheden
 • - Branchecode
 • - Bedrijfsgrootte
 • - Aantal geautomatiseerde werkplekken
 • - Indicatie kantoorpersoneel / productiepersoneel
 • - Indicatie hoofdkantoor / filiaal
 • - Regio (postcode / provincie)
 • - Functie binnen de DMU
 • - Rechtsvorm
 • - Indicatie economisch actief
 • - Oprichtingsjaar
 • - Starter
 • - ZZP-er
 • - En nog vele andere