gezondheidszorg en welzijnswerk

 

Met onder meer de volgende branches
Indicatief aantal
Algemene en categorale ziekenhuizen 275
Revalidatiecentra 75
Geestelijke gezondheidszorg en verslavingsklinieken 975
Huisartsen en huisartspraktijken 4.250
Praktijken van medisch pecialisten 5.600
Praktijken van psychiaters 800
Tandartsen en tandartspraktijken 4.900
Praktijken van tandheelkundig specialisten en orthodontisten 450
Bedrijfsartsen 1.250
Praktijken van verloskundigen 750
Praktijken van fysiotherapeuten 6.700
Praktijken van psychotherapeuten en psychologen 8.200
Overige paramedische praktijken en alternatieve genezers 19.250
Veterinaire dienstverlening en dierenartsen 1.600
Gezondheidscentra 700
Arbobegeleiding en reïntegratie 2.100
Preventieve gezondheidszorg 2.000
Medische laboratoria en trombosediensten 425
Ambulancediensten 125
Samenwerkingsorganen o.h.g.v. gezondheidszorg 4.200
Verpleeghuizen 900
Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten 3.300
Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten 400
Verzorgingshuizen 1.700
Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg 750
Maatschappelijk opvang met overnachting 425
Thuiszorg 6.950
Welzijnswerk voor ouderen 875
Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten 850
Ambulante jeugdzorg 900
Maatschappelijk werk 3.200
Lokaal welzijnswerk 15.750
Gemeenschapshuizen en overig maatschappelijk advies 14.000
Beschikbare gegevens
 • - Volledig vestigingsadres
 • - Volledig correspondentie adres
 • - Indicatie hoofdkantoor / filiaal
 • - Telefoonnummer
 • - Website adres
 • - Naam contactpersoon
 • - Functie contactpersoon (DMU)
 • - Werknemersklasse
 • - Indicatie kantoorpersoneel / productie personeel
 • - Aantal geautomatiseerde werkplekken
 • - Branchecode
 • - Rechtsvorm
 • - Nummer Kamer van Koophandel
 • - Provincie
 • - Specifieke gegevens voor diverse groepen
Selectiemogelijkheden
 • - Branchecode
 • - Bedrijfsgrootte
 • - Aantal geautomatiseerde werkplekken
 • - Indicatie kantoorpersoneel / productiepersoneel
 • - Indicatie hoofdkantoor / filiaal
 • - Regio (postcode / provincie)
 • - Functie binnen de DMU
 • - Rechtsvorm
 • - Indicatie economisch actief
 • - Oprichtingsjaar
 • - Starter
 • - ZZP-er
 • - En nog vele andere