database onderhoud en verrijking

Wist u dat jaarlijks 10% à 15% van de bedrijven verhuist? Kleinere bedrijven natuurlijk vaker dan grote bedrijven, maar toch. En wist u dat jaarlijks 30% van de beslissers bij bedrijven van baan of van functie verandert? Dan is het jammer, en voor uw klanten misschien zelfs storend, als u uw boodschap stuurt naar het foutieve adres of naar een persoon die niet meer werkzaam is binnen het bedrijf. Van alle klanten die de laatste twee jaar niet bij u gekocht hebben zijn immers inmiddels bij ongeveer de helft daarvan de gegevens niet meer juist!

Omdat de opbouw van uw klantendatabase veel geld heeft gekost en de schatkist van uw bedrijf is, verdient het dan ook aanbeveling om deze database regelmatig te onderhouden en te voorzien van up-to-date en actuele informatie. Door uw database te vergelijken met een referentie database met daarin alle bedrijven en instellingen in Nederland kunt u niet alleen de gegevens (bijv. adres, telefoonnummer, naam contactpersoon) in uw klanten database actualiseren, maar er ook interessante gegevens aan toevoegen, die het u in de toekomst mogelijk maken ook bij de benadering van bestaande klanten scherpere selecties te maken. Te denken is daarbij onder meer aan de branchecode, de bedrijfsgrootte, e.d. De investering die u moet doen om uw klantendatabase up-to-date te houden, verdient u gegarandeerd terug door een hogere respons op uw direct marketing actie.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op of vraag een offerte bij ons aan.