analyses

Meten is weten is al een oude wijsheid, maar deze gaat zeker op voor direct marketing acties.

markt penetratie analyse

Uw actieve klantendatabase is goud waard en een bron van informatie. Jammer genoeg wordt van deze informatie lang niet altijd gebruik gemaakt om te komen tot goede selecties voor een direct marketing actie. Weet u in welke branches u het meest succesvol bent? Weet u of alleen (middel)grote bedrijven voor u interessant zijn of ook kleinere bedrijven? Weet u hoe de regionale verdeling van uw klanten is?

Door uw database te vergelijken met een referentie database waarin alle bedrijven en instellingen in Nederland zijn opgenomen krijgt u inzicht in het profiel van uw klanten en kunt u op basis daarvan een messcherpe selectie maken voor de werving van nieuwe klanten.

respons analyse

Heeft u eenmaal een selectie gemaakt voor de werving van nieuwe klanten (vergeet daarbij niet te ontdubbelen met uw eigen klantendatabase!), dan kunt u, door de respons af te zetten tegen de verzonden (e-)mailings, ook bij de respons weer zien welke segmenten het best gereageerd hebben en daarop uw volgende selecties aanpassen.

Maak gebruik van onze kennis om uw marketing actie tot een succes te maken. Wij maken graag een voorstel voor u.